top of page
pro-2a3TTAwQ[3760].jpeg

Grönsakerna

Vi strävar efter en så lång odlingssäsong som möjligt och kan då skörda från maj-december. För att förlänga odlingssäsongen odlar vi i tunnelväxthus och odlingstunnlar. Vi odlar allt utan att plöja för att gynna mikrolivet som svampar och bakterier i marken. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt

Grönsakerna: Välkommen

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök, kontakta oss här för mer info

Grönsakerna: Text
bottom of page