top of page
bild test hemsida_edited_edited.jpg
Projekt Våtmark Mathem: Bild

Projekt Våtmark Mathem

Under året 2022 anlade vi en våtmark på en sänka intill odlingen. Här kommer lite kort info om hur vi gjorde

20211030_135452 (1).jpg

Start

Oktober 2021

Bakom odlingen fanns en sänka där vatten alltid samlades från det intill liggande berget. På 1700talet var här odlingsmark och dikena skymtades fortfarande. Vi kontaktade Länstyrelsen i Östergötland om råd för anläggande av Våtmark

Inspektion av plasten

December 2021

Länstyrelsen undersökte platsen och kom fram till att de gärna ville bidra med stöd från LOVA, se Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) finns även LONA stöd. Så tillsammans med kommunen gjorde vi en plan om hur projektet skulle genomföras och skisser togs fram. Då vi även ville dränera odlingsytan ner till våtmarken fick högspänningsledningarna som går under odlingen mätas ut

20211217_091249_edited_edited.jpg
20220423_092956.jpg

Höjder

Mars 2022

I Mars började vi höjd mäta och gräva dräneringen tack vare en grävmaskinist som har bra lokalkännedom om markens förutsättningar i området

Grävning

Mars 2022

I Mars kunde vi äntligen börja gräva, dräneringen var ju tvungen att vara klar innan de första växterna skulle ut vilket vara beräknat till den 15 maj. Här insåg vi också varför odlingsytan ofta varit blöt på vissa ställen. När vi grävde såg vi att där de lagt ner högspänningskabel för något år sedan hade de grävt av befintlig dränering. Den dränering som lagts ner när ytan tidigare var åkermark

20220423_152929.jpg
20220429_161710.jpg

Grävning

Mars 2022

Många dräneringsdiken blev det. Vattnet rinner nu i riktning mot växthuset och sedan vänster till den nya våtmarken, som ännu inte är grävd här

Uformning av våtmarken i stora drag

Augusti 2022

Senare under sommaren kunde äntligen utformingen av våtmarken börja. Efter många skisser och mått var det kul att få se den ta form i verkligheten. Sommaren 2022 var så extremt torr så att anlägga en våtmark på var idealiskt

20220706_155651.jpg
20220721_070928_edited.jpg

Grundformen är gjord

September 2022

Med tanke på olika förutsättningar skapades flaka slänter, och även en upphöjning i mitten där näringsämnen ska kunna stanna upp och kunna sjunka till botten

Högre vallar mot väster

2022

Då marken lutar åt väster fick vi höja vallarna åt det hållet, men ändå försöka skapa ett så naturligt intryck som möjligt

received_815761646459525 (1).jpeg
IMG-20220829-WA0000.jpg

Så gott som klar

2022

Under hösten fylldes våtmarken upp av regn och sakta men säkert testas vallarna om de kan klara trycket från vattnet

Projekt Våtmark Mathem: På gång
bottom of page